Правила казино

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАТОРА АЗАРТНИХ ІГОР ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКУЕРОР»

ТЕРМІНИ:

Азартна гра – будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

Бонусний рахунок (Бонусний баланс) - один або більше рахунків, який відкривається Гравцю паралельно з Реальним балансом на який/які зараховуються бонуси, а також виграші, які було отримано за допомогою Бонусів;

Вейджер - це коефіцієнт, множник, на який потрібно помножити суму бонусу, щоб обчислити суму його відіграшу

Виграш (приз) – грошові кошти, що підлягають виплаті (видачі) Гравцеві, що складають позитивну різницю між загальною сумою Виплат та сумою витрат Гравця на поповнення Клієнтського рахунку та включає в себе витрати на суму податків та зборів, що утримуються відповідно до чинного законодавства та цих Правил.

Виплата – це безготівкова фінансова операція з будь-якої виплати (повернення внесених Гравцем на Клієнтський рахунок коштів (Депозиту), виплата Виграшу, інші платежі) грошових коштів Гравця з його Клієнтського (ігрового) рахунку на його особистий банківський (картковий) рахунок або у будь-який інший спосіб, передбачений Правилами організатора азартних ігор.

Веб-сайт – сайт https://vulkancasino.ua, що належить та адмініструється Організатором.

Відіграш бонусу - це сума ставок, яку необхідно зробити Гравцеві для того, щоб бонусні кошти були переведені на реальний баланс.

Відповідальна гра – базовий принцип організації та проведення азартних ігор, що передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень і самоконтролю для гравців.

Гравець – фізична особа, яка на момент реєстрації на Веб-сайті та на момент участі у грі досягла 21-річного віку, має повну цивільну дієздатність та не внесена до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, не перебуває у стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп’яніння, не визнана Організатором небажаною, не має інших обмежень відповідно до закону або цих Правил щодо участі у грі, яка за власним бажанням бере участь в азартній грі на Веб-сайті, уклала Договір про участь в азартній грі з Організатором та безумовно погоджується з Правилами.

Депозит - це сума грошових коштів, що внесена Гравцем на Клієнтський рахунок, для участі у азартних іграх.

Закон – Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року №768-IX.

Закон про фінансовий моніторинг – Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX.

Клієнтський рахунок – рахунок, який відкривається Гравцеві для участі в азартних іграх на Веб-сайті та є частиною онлайн-системи Організатора, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з Організатором, баланс грошових коштів гравця або баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.

Ліцензія – Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видана Організатору Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 15.04.2021 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 141 від 07.04.2021 р.

Мобільний додаток – програмне забезпечення, призначене для роботи на мобільних пристроях на різних операційних системах (IOS, Android, та інші), за допомогою якого Гравець може отримувати доступ до функціоналу Веб-сайту з мобільного пристрою. У цьому Договорі використовується загальний термін «Веб-сайт».

Небажаний гравець – це гравець, який порушує Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», Ліцензійні умови провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правила організатора азартних ігор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКУЕРОР», Договір про участь в азартній грі (договір публічної оферти), інші нормативно-правові акти у сфері організації та проведення азартних ігор, громадський порядок, а також використовує стратегії у Відіграшах бонусів, або щодо якого виникла обґрунтована підозра в застосуванні методів, технологій, програм, прийомів, що можуть вплинути на результати Виграшу, або який перешкоджає здійсненню виплат виграшів, інших виплат, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників, представників організатора азартних ігор, інших гравців та третіх осіб, відмовляється від проходження процедури ідентифікації (верифікації, встановлення даних) чи вчиняє будь-які інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності Організатора та завдають шкоди його репутації.

Організатор азартних ігор (надалі – «Організатор» або «Компанія») – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОНКУЕРОР», ідентифікаційний код юридичної особи: 43406013, юридична адреса: Україна, 03134, місто Київ, вул. Трублаїні, будинок 2А, офіс 305, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, зокрема, Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», на підставі Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, що видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей 15.04.2021 р. відповідно до Рішення про видачу Ліцензії № 141 від 07.04.2021 р.

Послуги – послуга або декілька послуг у сфері азартних ігор, а саме: організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.

Промокод – унікальний буквено-цифровий код, який гравець може використовувати в своєму профілі для отримання подарунка, наприклад, депозитного бонусу.

Скаттер – символ розкиду, який може активувати безкоштовні обертання за умови випадання в комбінацію, зазначену розробником слот-автомата в правилах гри.

Ставка – грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються Гравцем Організатору, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);

Уповноважений орган – Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

Будь-які інші терміни використовуються в розумінні Закону, а також відповідно до загальнопоширеного значення у сфері азартних ігор.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила азартних ігор Організатора (надалі – «Правила») встановлені відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону та визначають детальний опис порядку та особливостей здійснення Організатором діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет з використанням Веб-сайту.

1.2. Реєстрація на Веб-сайті Організатора є підтвердженням того, що Гравець ознайомлений з Правилами і безумовно погоджується, що Організатор буде надавати Послуги відповідно до цих Правил.

1.3. Гравець усвідомлює та приймає ризики можливого програшу в азартних іграх, розуміє, що результат азартної гри повністю або частково залежить від випадковості. Гравець зобов’язується припинити участь в азартних іграх у разі виникнення ознак ігрової залежності (лудоманії) або якщо відчуватиме, шо участь в азартних іграх негативно впливає на його фінансове становище, особисте та соціальне життя.

1.4. Якщо Гравець не погоджується з умовами Договору про участь в азартних іграх та/або цими Правилами, він зобов’язаний припинити участь в азартних іграх на Веб-сайті Організатора.

1.5. Гравець підтверджує факт розуміння, що деякі норми Закону України «Про захист прав споживачів» не можуть бути застосовані до участі в азартній грі.

1.6. Реєстрація на Веб-сайті та участь в азартних іграх дозволена лише особам, які відповідають вимогам до Гравця. Гравець гарантує, що на момент реєстрації на Веб-сайті він досяг 21 року, має повну цивільну дієздатність та не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає Договір про участь в азартних іграх, а його волевиявлення є вільним та відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває в стані наркотичного, алкогольного чи будь-якого іншого сп’яніння та не має інших законодавчих обмежень щодо участі в азартних іграх.

1.7. Якщо Гравець перебуває за межами України, він є відповідальним за дотримання вимог законодавства держави перебування та держави постійного проживання Гравця до участі в азартних іграх та інших іграх на гроші, зокрема, якщо азартні ігри відповідно до законодавства держави перебування та держави постійного проживання Гравця заборонені.

1.8. У разі помилкової реєстрації на Веб-сайті особи, яка не відповідає вимогам законодавства та цих Правил до Гравця, законний представник або інша уповноважена особа зобов’язана невідкладно надати Організатору документ, що підтверджує невідповідність особи вимогам до Гравця, зокрема, щодо недієздатності, обмеженої дієздатності або недосягнення 21-річного віку. У разі підтвердження цього факту Організатор негайно припинить надання Послуг такій особі.

1.9. Заборонено брати участь в азартних іграх на Веб-сайті особам, які:

1.9.1. на вимогу працівника Організатора, якщо у нього виникли сумніви щодо досягнення особою 21-річного віку, не надали працівнику Організатора для ознайомлення документ, що посвідчує особу та містить відомості про вік особи;

1.9.2. надали Організатору та/ або його представнику неправдиві відомості про себе в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, відомості про вік, місце проживання або місце перебування;

1.9.3. обмежено дієздатні та недієздатні особи;

1.9.4. внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх;

1.9.5. страждають на ігрову залежність (лудоманію);

1.9.6. є засновниками (учасниками, акціонерами), керівниками Організатора, у яких вони є засновниками та/або займають керівні посади;

1.9.7. є представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників Організатора, у яких вони є представниками засновника та/або займають керівні посади;

1.9.8. можуть мати інформацію про результат азартної гри;

1.9.9. мають можливість вплинути на результат азартної гри або розмір виплати (видачі) виграшу (призу);

1.9.10. є головою, членами та службовими особами Уповноваженого органу, крім проведення перевірок методом контрольних закупок;

1.9.11. перебувають в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, або перебувають в стані отруєння/інтоксикації.

1.9.12. є громадянами та/або підданими держави, яка у будь-який спосіб окупувала частину території України або яка вчиняє агресію проти України, визнана Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;

1.9.13. є фізичними особами (незалежно від громадянства, місця проживання тощо), які, згідно відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України або суду, є такими, що публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної (зокрема господарської) діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні, введеного у зв’язку із здійсненням збройної агресії Російської Федерації проти України";

1.9.14. є фізичними особами – громадянами Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв'язок з Російською Федерацією, зокрема, мають місце проживання або займаються основною діяльністю;

1.9.15.включені до санкційних списків;

У випадку, якщо Організатором буде виявлено зареєстровані Клієнтські рахунки, вказаних осіб, ставки в ігри онлайн казино, в яких вони взяли участь, автоматично визнаються недійсними, а Клієнтські рахунки будуть заблоковані без права поновлення.

1.10 Будь-які ставки здійснюються шляхом списання грошових коштів або електронних грошових замінників з Реального балансу або Бонусного балансу.

1.11. Якщо особа, незважаючи на встановлену законом та цими Правилами заборону, взяла участь в грі,  договір про участь в азартній грі є нікчемним. Виплата (видача) виграшів (призів) за нікчемними договорами не здійснюється. У разі якщо Організатором азартних ігор здійснено виплату (видачу) виграшу (призу) цій особі, така виплата (видача) виграшу (призу) підлягає поверненню організатору азартних ігор у повному обсязі у строки, повідомлені такій особі Організатором. У разі якщо ставка підлягає поверненню фізичній особі, організатор азартних ігор зобов'язаний у строк, визначений цими Правилами, повернути особі або її законному представнику кошти в розмірі ставки.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ

2.1. Перед участю в азартних іграх на Веб-сайті необхідно створити Клієнтський рахунок у розділі «Реєстрація». Здійснюючи реєстрацію, необхідно зазначити свою адресу електронної пошти або номер телефону (логін) і пароль, який в подальшому буде використовуватися для входу в систему (Клієнтський рахунок), а також заповнити анкету шляхом внесення персональних даних (прізвища, ім’я по батькові (за наявності), дати народження, номеру телефону та інших даних) для подальшої ідентифікації та верифікації.

2.2. Вказані в пункті 2.1. персональні дані при реєстрації мають відповідати дійсності. Для підтвердження наданої інформації (верифікації), Організатор має право запросити документ, що посвідчує особу (в тому числі, але не тільки, копію Вашого паспорта/ID карти або іншого документу), фотографії з необхідним документом та/або використовувати засоби відеозв’язку як додаткового інструменту верифікації. У разі якщо запитувана інформація не буде надана, Організатор має право припинити дію рахунку або у процесі реєстрації призупинити реєстрацію Клієнтського рахунку до тих пір, поки не буде надано необхідну інформацію для проведення ідентифікації та/або остаточно закрити Рахунок/припинити реєстрацію Рахунку в разі її неподання.

2.3. Особа, яка надає персональні дані Організатору несе відповідальність за достовірність та коректність наданих персональних даних. При реєстрації Гравець підтверджує, що надав точну, повну та достовірну інформацію. При зміні будь-яких персональних даних, Гравець повинен оновити їх у своєму Клієнтському рахунку.

2.4. Гравець несе відповідальність за збереження логіну та паролю або інших засобів, які використовуються Гравцем для авторизації на Веб-сайті. У разі зміни або втрати доступу до засобу авторизації, які використовуються Гравцем для авторизації на Веб-сайті (адреси електронної пошти або доступу до неї, мобільного пристрою (якщо використовується як засіб авторизації) тощо, Гравець повинен терміново повідомити Організатора через будь-який доступний засіб комунікації.

2.5. При виникненні питань або труднощів під час реєстрації, просимо звертатися у службу підтримки на адресу електронної пошти [email protected], в онлайн-чат або за телефоном, зазначеним на Веб-Сайті.

2.6. Гравець може відкрити тільки один Клієнтський рахунок на Веб-сайті. Всі інші рахунки, відкриті на Веб-сайті, будуть вважатися дублюючими і буду закриті Організатором. Відкриття дублюючого рахунку/рахунків може бути здійснено тільки у виняткових випадках з дозволу Організатора. Якщо Гравець не отримав дозвіл на відкриття дублюючого рахунку/рахунків, Організатор має право закрити дублюючий рахунок/рахунки. У такому випадку всі операції, проведені з дублюючого рахунку/рахунків, будуть вважатися недійсними, і Організатор має право запросити повернення коштів, раніше виведених з дублюючих рахунків. Кошти, що залишилися на дублюючому рахунком, не підлягають поверненню Гравцю.

2.7. У разі якщо у Гравця є проблеми з авторизацію або користуванням поточним Клієнтським рахунком, Гравець повинен звернутися до Організатора з описом цієї проблеми та не може реєструвати будь-який інший рахунок без дозволу Організатора.

3. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ КЛІЄНТСЬКИМ РАХУНКОМ

3.1. Гравець не повинен нікому розкривати/повідомляти (навмисно або випадково) свій логін і пароль, які він використав при заповненні реєстраційного бланка. Якщо Гравець втратив або забув дані свого Рахунку, він може відновити пароль, натиснувши на посилання «Забули пароль?», яка розташована у попапі/спливаючому вікні (формі) «Увійти».

3.2. Гравець несе повну відповідальність за збереження свого логіна і пароля, а також за будь-які дії і транзакції, проведені зі свого Клієнтського рахунку. Гравець відповідальний за всі витрати, здійснені з його Клієнтського рахунку третіми особами, якщо Гравець не вжив заходів щодо недопущення чи обмеження доступу третіх осіб до його Клієнтського рахунку.

3.3. У разі несанкціонованого доступу до Клієнтського рахунку та/або при будь-якому іншому порушенні безпеки, Гравець зобов'язаний негайно повідомити про це Організатора. Гравець зобов’язується надавати докази такого несанкціонованого доступу. Організатор ні за яких обставин, не несе відповідальності за витрати, втрати та збитки, завдані Гравцеві внаслідок дій третіх осіб з Клієнтського рахунку, незалежно від того, чи були вони авторизовані Гравцем або без відома Гравця.

3.4. Усі дії, вчинені за допомогою Клієнтського рахунку Гравця, вважаються вчиненим Гравцем, допоки не буде доведено зворотне.

4. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ, ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ

4.1. Гравець гарантує, підтверджує і погоджується, що:

 • На момент реєстрації його вік становить не менше 21 року.
 • Гравець є повноправним власником грошових коштів на Клієнтському рахунку. Вся інформація, яку Гравець надав Компанії в процесі реєстрації, ідентифікації/верифікації та/або іншому періоді, в тому числі в рамках будь-якої угоди, яка вимагає внесення грошових коштів, є достовірною, актуальною, точною і повною мірою відповідає імені (іменам) на кредитній/дебетовій карті(ах) або інших розрахункових системах, які будуть використовуватися для внесення або отримання коштів на Клієнтський рахунок/з Клієнтського рахунку Гравця.


4.2. Погоджуючись з Правилами, Гравець наділяє Організатора правом проводити ідентифікацію, верифікацію та інші перевірки відповідно до вимог законодавства, регуляторних органів, а також на розсуд Організатора для встановлення та підтвердження особи Гравця, контактної інформації, віку та інших даних (надалі – «Перевірки»).

4.3. Під час проведення Перевірки Організатор має право обмежити можливість Гравця виводити кошти з Клієнтського рахунку.

4.4. Якщо будь-яка надана Гравцем інформація є недостовірною, неточною, такою, що вводить в оману та/або є неповною, а також в разі якщо надана інформація не відповідає даним, зазначеним в наданих документах, що підтверджують особу Гравця, то Гравець порушує Правила, і Організатор має право закрити Клієнтський рахунок Гравця негайно та/або відмовити Гравцеві у використанні послуг Веб-сайту, а також вчинити інші дії на свій розсуд.

4.5. Якщо Організатор не зможе підтвердити досягнення відповідною особою допустимого віку, Організатор має право призупинити дію Клієнтського рахунку такої особи. Якщо на момент участі  в іграх на Веб-сайті, вік особи, яка приймала участь у азартну гру  був меншим допустимого, то:

 • Клієнтський рахунок особи, яка не досягла 21-року буде закритий.
 • Всі операції здійснені протягом цього часу стають недійсними, а відповідні кошти, внесені  особою, яка не досягла 21-року на Клієнтський рахунок, будуть повернуті шляхом їх зарахування на банківський рахунок, з якого зазначені кошти вносились на Клієнтський рахунок.
 • Будь-які ставки, зроблені особою, яка не досягла 21-року протягом цього часу, будуть скасовані, а відповідні Виграші втрачені. Якщо така особа встигла вивести суми Виграшів, такі гроші підлягають поверненню на вимогу Організатора.

4.6. Гравець у повній мірі усвідомлює, що існує ризик втрати грошових коштів в процесі гри на Веб-сайті та Гравець несе повну відповідальність за будь-які втрати, пов'язані з використанням Послуг Веб-сайту. Гравець підтверджує, що користується Послугами виключно за власним вибором і рішенням, на свій власний ризик. Гравець не має права пред'являти будь-які претензії до Організатора у зв'язку зі своїми збитками, втратами та/або програшами.

4.7. Гравець, перед участю в азартних іграх повинен повністю розуміти загальні способи, правила і процедури надання Послуг та азартних ігор казино в Інтернеті. Гравець розуміє, що несе відповідальність за забезпечення правильності даних ставок та ігор. Гравець зобов'язується не вчиняти будь-які дії чи вчинки, які можуть завдати шкоди репутації Організатора.

4.8. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця передбачає збір Організатором наступних даних:

 • Прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) особи;
 • Віку (дату народження) особи;
 • Відомостей про наявність або відсутність особи в реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

4.9. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) Гравця здійснюється працівником Організатора до моменту прийняття ставки через мережу Інтернет із застосуванням методів ідентифікації та (або) інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства про захист персональних даних та Правил організатора азартних ігор.

4.10. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) гравця в мережі Інтернет здійснюватися Організатором за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації, що використовуються відповідно до законодавства.

4.11. Організатор для проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця в мережі Інтернет має право запитувати у Гравця додаткові документи, зокрема ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків/податковий номер), копію документу, що посвідчує особу, власне зображення гравця з необхідним документом, або вимагати використання засобів відеозв'язку.

4.12. Ідентифікація (верифікація, встановлення даних) віку Гравця в мережі Інтернет проводиться Організатором до моменту прийняття ставки.

4.13. Організатор цими Правилами та організаційними процедурами запроваджує процедури (політику), що дають можливість достовірно ідентифікувати (верифікувати, встановити дані) вік Гравця, в т.ч. покладенням на Гравця цими Правилами відповідних зобов’язань.

4.14. Організатор під час проведення ідентифікації (верифікації, встановлення даних) Гравця за допомогою електронного підпису, sim-картки з підтримкою методу MobileID, методу BankID або інших методів верифікації має дотримуватися законодавства про захист персональних даних.

4.15. Гравець несе відповідальність за достовірність наданих документів та інформації відповідно до законодавства.

4.16. У разі якщо Гравець підпадає під дефініцію «політично значущої особи» («Politically Exposed Person») або «особи, пов’язаної з політично значущими особами» або членом сім’ї політично значущої особи у розумінні українського або іноземного законодавства (включаючи, без обмежень, Рекомендації Financial Action Task Force (FATF), Директиви Європейського Союзу 2015/849 тощо), Гравець повинен повідомити про це Організатора одразу після реєстрації.

5. ПОПОВНЕННЯ КЛІЄНТСЬКОГО РАХУНКУ ГРАВЦЯ

5.1. Всі операції на Клієнтському рахунку гравця виконуються у національній валюті України – гривні. Організатор приймає лише ті кошти (платежі), що були надіслані на банківський рахунок Організатора з рахунку відкритого в банку, що є резидентом України.

5.2. При поповненні Клієнтського рахунку шляхом внесення коштів на Клієнтський рахунок, Клієнтський рахунок повинен бути поповнений протягом 60 (шістдесяти) хвилин після внесення коштів, але не раніше надходження грошових коштів на рахунок Організатора, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

5.3. Поповнити Клієнтський рахунок можливо платіжними методами, які вказані на Веб-сайті в розділі «Поповнити».

5.4. Організатор не несе відповідальності в разі непоповнення Клієнтського рахунку в зазначений строк з вини третіх осіб (робота платіжних систем, банків тощо), через обставини непереборної сили (аварія в авторизаційних центрах, втрата каналу зв'язку тощо) або будь-які інші обставини, на які Організатор не має можливості вплинути.

5.5. Поповнення Клієнтського рахунку Гравець повинен здійснювати самостійно, з особистого банківського, платіжного рахунку або будь-яким іншим способом, відповідно до цих Правил.

5.6. У випадку наявності підозри у шахрайських та/або інших протиправних дій зі сторони Гравця (клієнта) та виявлення фактів поповнення Клієнтського рахунку третіми особами (або персональні дані власника карти не відповідають даним Гравця), Організатор залишає за собою право скасувати всі здійснені ставки у азартних іграх, обмежити доступ Гравцю до користування Клієнтським рахунком та, у випадку, виявлення фактів порушення цих Правил, закрити Клієнтський рахунок, надати такому Гравцю статус «небажаного гравця» та заборонити Гравцю брати участь в азартних іграх на Веб-сайті та Мобільному додатку.

5.7. У разі здійснення Гравцем транзакцій, які не відповідають цим Правилам, без мети здійснення Ставки і недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту при наявності на Рахунку грошових коштів, тощо) з поповнення Клієнтського рахунку Організатор залишає за собою право додатково встановити Гравцю обмеження щодо суми поповнення депозиту та/або сум виведення коштів, сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 20% від суми транзакції за кожну транзакцію та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного гравця».

5.8. Час операції із зарахування коштів на депозит, комісія за проведення фінансової операції та будь-які інші витрати гравця можуть змінюватися. Актуальні умови операцій завжди відображені на сторінці Веб-сайту у розділі «Поповнити рахунок».

5.9. Мінімальна сума поповнення – 100 (сто) гривень.

5.10. Організатор не несе відповідальності за будь-які додаткові комісії та обмеження банківських установ, платіжних компаній, фінансових посередників Гравця.

5.11. У разі затримки поповнення депозиту та надходження коштів на Клієнтський рахунок Гравцю рекомендується негайно звернутися у службу технічної підтримки за доступним засобом комунікації (чат або адреса електронної пошти [email protected]).

6. ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ, НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТА ВИГРАШІВ, ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТІВ З РАХУНКУ

6.1. Розрахунок результату азартних ігор проводиться безпосередньо після оголошення результатів відповідно до правил проведення азартної гри, за винятком особливостей встановлених цими Правилами;

6.2. Гравець має право подати запит на суму виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) в межах балансу свого Клієнтського рахунку за умови, якщо:

 • Гравцем дотримано цих Правил;
 • Всі платежі, внесені на депозит, були перевірені на предмет відсутності неприйнятних дій, і жоден платіж не було анульовано або іншим чином скасовано;
 • Гравець зробив замовлення Організатору на здійснення виплати.


6.3. Отримання запитуваної суми виплати (виграш, повернення депозиту, інші виплати) можливо платіжними методами, які передбачені на Веб-сайті у розділі «Вивести кошти» загальні строки переказу грошових коштів на особовий рахунок Гравця обчислюються відповідно до пункту 6.22. цих Правил після оформлення замовлення.

6.4. Загальний строк здійснення виплати виграшу або повернення ставки не має перевищувати 30 (тридцяти) днів з дня визначення отримувача виплати виграшу або ставки, що підлягає поверненню.

6.5. Операції поповнення і виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку повинні проводитися в гривні та одним платіжнім методом. Операції з виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця здійснюються шляхом зарахування коштів на банківський рахунок банку, що є резидентом України. У випадку, якщо у Гравця відсутній банківський рахунок, що є відкритим у банку, що є резидентом України, Організатор має право утримуватись (не здійснювати) операції з виведення (зняття), виплати та/або повернення грошових коштів з Клієнтського рахунку на користь Гравця до моменту, поки Гравець відкриє банківський рахунок у банку, що є резидентом України та повідомить Організатора про зазначений рахунок, через службу підтримки шляхом направлення електронного листа із вкладенням фото (селфі) Гравця з банківською карткою на наступну електронну пошту [email protected].

6.6. Виведення коштів (здійснення виплат) з Клієнтського рахунку здійснюється тільки при підтвердженні того, що Гравець є власником рахунків у платіжних системах, банківських установах. Виведення коштів (здійснення виплат) на користь інших (третіх) осіб заборонено.

6.7. Під час здійснення виплати виграшу, відповідно до Податкового кодексу України (надалі – «ПКУ») у Гравця виникає обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ)  від суми виграшу, які Організатор як податковий агент нараховує, утримує та сплачує до  бюджету від імені та за рахунок Гравця.

6.8. Гравець зобов’язаний до моменту здійснення запиту на отримання виплати (виграшу, повернення депозиту, інші платежі) надати власний реєстраційний номер облікової картки платника податку (надалі – «РНОКПП») або документ, що підтверджує відмову від отримання РНОКПП.

6.9. Будь-які комісії банків, фінансових компаній, платіжних систем, тощо, які будуть здійснені під час проведення будь-якої виплати на користь Гравця з Рахунку покладаються на Гравця, шляхом утримання відповідної суми з відповідної виплати (вартість послуг банків, фінансових компаній, платіжних систем, комісії за перерахування коштів тощо).

6.10. Гравець несе відповідальність за надання достовірної інформації при оформленні запиту на виплату.

6.11. У разі здійснення Гравцем транзакцій під час виведення коштів з Клієнтського рахунку, які не відповідають цим Правилам, та здійснення недоцільних транзакцій (здійснення поповнення депозиту, при наявності на Рахунку грошових коштів тощо) з поповнення Рахунку, Організатор залишає за собою право додатково встановити Гравцю сервісний збір на здійснення майбутніх фінансових операцій, у розмірі 20% від суми транзакції та залишає за собою право надати такому гравцю статус «небажаного гравця».

6.12. Виплата грошових коштів з Клієнтського рахунку Гравця може бути здійснена виключно на банківську карту Гравця, за допомогою якої здійснювалося поповнення депозиту.

У разі зміни банківських реквізитів карти Гравця або якщо поповнення депозиту робилося іншою банківською картою та/або за допомогою іншої платіжної системи, необхідно повідомити Організатора.

Після отримання підтвердження змін реквізитів банківської карти Гравця чи платіжної системи від Організатора, Організатор вправі зобов’язати Гравця зробити мінімальне поповнення рахунку відповідною карткою для того, щоб «відкрити» транзакцію для отримання виплати з Клієнтського рахунку.

6.13. Організатор не несе відповідальності щодо обмежень, які існують у банківських установах, платіжних системах, організаціях та інших фінансових установ, щодо кількості транзакцій, суми платежів та інші обмеження, які можуть бути встановлені такими організаціями та/або чинним законодавством України.

6.14. Під час здійснення виведення грошових коштів Гравця Організатор залишає за собою право об'єднати декілька (дві і більше транзакцій) в одну. Також Організатор залишає за собою право здійснювати виведення грошових коштів Гравця, шляхом поділу однієї транзакції на декілька (дві та більше) транзакцій.

6.15. Зарахування грошових коштів на банківський рахунок Гравця здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх правил банківських установ, платіжних систем, фінансових установ.

6.16. У разі підозрілих або шахрайських дій, включаючи використання викрадених банківських платіжних карт (кредитні/дебетові) та/або будь-яку іншу діяльність шахрайського характеру (включаючи будь-які повернення або анулювання платежів), включаючи внесення грошових коштів з метою обміну між платіжними системами, Організатор залишає за собою право блокувати такий Клієнтський рахунок, анулювати будь-які зроблені виплати і стягнути будь-які виграші. Організатор має право проінформувати відповідні органи та/або організації (включаючи агентства кредитної інформації) про будь-які шахрайські дії з платежами чи іншої протиправної діяльності. Організатор залишає за собою право наймати колекторські агентства для повернення платежів. Ні за яких обставин, Організатор не відповідає за будь-яке несанкціоноване використання банківських платіжних карт, незалежно від того, чи було заявлено про крадіжку банківських платіжних карт.

6.17. Виведення коштів з Клієнтського рахунку Гравця з ініціативи Гравця можливе не раніше ніж після закінчення 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту першого зарахування коштів на Клієнтський рахунок Гравця.

6.18. Мінімальна сума здійснення виплати – 200 (двісті) гривень.

6.19. У випадку підозри на порушення Закону про фінансовий моніторинг або інших норм та Правил, наведених вище, Організатор має право провести додаткову перевірку з відстроченням виплати грошових коштів Гравцю, на весь строк такої перевірки.

6.20. Організатор залишає за собою право здійснити повернення (виведення) коштів з Клієнтського рахунку Гравця будь-яким способом на свій розсуд, у тому числі визначення комісії, лімітів на кількість і суму транзакцій, відповідно до законодавства України.

6.21. Організатор має право утримати комісію в розмірі своїх витрат з виведення коштів, що не були задіяні в грі.

6.22. Виплати грошових коштів на користь Гравця здійснюються з урахуванням наступних лімітів та комісій Організатора: 

6.22.1. Сума виведення до 9 999 гривень виплачується на рахунок Гравця протягом 3 (трьох) наступних діб з моменту подачі запиту, без урахування вихідних і святкових днів.

6.22.2. Сума виведення від 10 000 до 39 999 гривень виплачується на рахунок Гравця протягом 5 (п’яти) днів з моменту подачі запиту, без урахування вихідних і святкових днів.

6.22.3. Сума виведення від 40 000 до 199 999 гривень виплачується на рахунок Гравця протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту подачі запиту, без урахування вихідних і святкових днів.

6.22.4. Сума виведення від 200 000 до 349 999 гривень виплачуються на рахунок Гравця протягом 21  (двадцять одного) дня з моменту подачі запиту, без урахування вихідних і святкових днів.

6.22.5. Сума виведення від 350 000 гривень виплачуються на рахунок Гравця протягом 30 днів з моменту подачі запиту, але не більше ніж 400 000 гривень протягом календарного місяця з моменту подачі запиту.

6.22.6. Строки виведення розраховуються від моменту створення останнього запиту на виведення.

6.22.7. Строки виведення коштів можуть бути більше зазначених в п.п. 6.22.1 – 6.22.4. через підвищену завантаженість фінансового відділу, процедури верифікації особистості або інших причин, але у будь-якому випадку не довше ніж 30 днів з дня отримання Організатором запиту на виведення від Гравця. У причинах затримки виведення в кожному конкретному випадку Гравець може дізнатися в службі підтримки Веб-сайту.

6.22.8 Якщо обіг коштів (сума ставок) з Клієнтського рахунку Гравця в момент оформлення запиту на виведення менше подвійного розміру депозиту Гравця, Організатор має право утримати комісію в розмірі 10% від суми виводу. Комісія утримується з Клієнтського рахунку гравця.

Приклад: Якщо на момент виведення сума ставок Гравця в іграх менше подвійного розміру депозиту, Гравець виводить 1000 грн, зі свого Ігрового рахунку, в такому випадку Організатором будуть додатково утримані 100 грн, тобто 10% від суми заявки. Таким чином, для успішного виведення 1000 грн на рахунку Гравця повинно бути не менше 1100 грн.

Для виведення без комісії Гравцю потрібно зробити ставок на суму, яка в два рази перевищує розмір внесеного депозиту.

6.22.9. Денний ліміт виведення коштів Гравця не може перевищувати більше ніж 29 999 гривень.

7. ІНЕРТНІ (НЕАКТИВНІ) РАХУНКИ

7.1. Інертний (неактивний) рахунок Гравця – це Клієнтський рахунок, на якому не виявлено активності зі сторони Гравця понад 12 (дванадцяти) календарних місяців, а саме:

7.1.1. Не зроблено поповнення депозиту, з метою участі в азартних іграх (успішний депозит);

7.1.2. Не здійснено ставок у азартних іграх;

7.1.3. Не здійснено запит на виведення коштів.

7.2. Організатор продовжує безкоштовно обслуговувати Клієнтський рахунок Гравця до тих пір, поки Гравець активно користується послугами Організатора.

7.3. У випадку отримання статусу Інертного (неактивного) рахунку Гравця, з позитивного залишку на рахунку буде стягуватися плата за обслуговування такого рахунку на покриття адміністративних витрат в розмірі 100 (сто) гривень на місяць. Адміністративна плата стягується до нульового балансу на рахунку, при нульовому балансі на рахунку адміністративна плата за обслуговування рахунку не стягується.

7.4. Гравцю буде повідомлено про неактивний статус його Клієнтського рахунку і про перше зняття плати за обслуговування з використанням тієї контактної інформації, що наявна у Клієнтському рахунку. Адміністративна плата буде стягуватися щомісяця починаючи з 30 дня після першого повідомлення про неактивний статус рахунку, і до тих пір, поки рахунок не стане активним або баланс не стане нульовим.

7.5. Одночасно з першим списанням адміністративної плати також деактивуються усі бонусні кампанії, скасовуються бонуси і будь-які інші бали або накопичення грошей в акціях, програмах лояльності або інших програмах, які були активовані з Клієнтського рахунку раніше.

7.6. Гравець Інертного (неактивного) рахунку може в будь-який момент «активувати» свій рахунок зробивши одну з наступних дій:

7.6.1. Зробити поповнення депозиту з метою участі в азартних іграх (успішний депозит);

7.6.2. Зробити ставку на участь у азартних іграх;

7.6.3. Здійснити виведення коштів.

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМООБМЕЖЕННЯ ТА САМОВИКЛЮЧЕННЯ

8.1. Самообмеження. Обмеження участі особи в азартних іграх шляхом внесення до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, здійснюється:

8.1.1. Самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу;

8.1.2. Уповноваженим органом за обґрунтованою заявою членів сім’ї першого ступеня споріднення або законних представників (заяви про обмеження) на строк до шести місяців у порядку, визначеному цією статтею;

8.1.3. За рішенням суду.

8.2. Гравець може самостійно обмежити себе в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або Уповноваженому органу письмової заяви (заяви про самообмеження) з одночасним пред’явленням документа, що посвідчує особу.

8.3. Заява може бути подана у письмовій або електронній формі шляхом направлення заяви на адресу електронної пошти [email protected] Така заява повинна бути підписана електронним підписом та подана з дотриманням вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

8.4. У разі подання заяви на самообмеження відкликання заяви не допускається.

8.5. Зразок (бланк) заяви про самообмеження розміщуються на Веб-сайті у розділі «Відповідальна гра».

8.6. Заява про самообмеження має містити:

 • відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка подає заяву;
 • відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, стосовно якої встановлюється обмеження, дані документа, що посвідчує особу (найменування документа, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, що видав документ, офіційна назва органу іноземної держави, в якому видано документ);
 • строк відмови від відвідування гральних закладів та участі в інших видах азартних ігор;
 • дату заяви та особистий підпис заявника (крім звернення, що подається в електронній формі).

8.7. Організатор негайно, але не пізніше ніж протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин із моменту отримання заяви про самообмеження повертає заяву Гравцю для усунення недоліків виключно у разі неможливості ідентифікувати особу, стосовно якої подано заяву.

8.8. У разі якщо строк обмеження в участі в азартних іграх у поданій заяві становить менше шести місяців або відсутній, вважається, що така заява подана на строк шість місяців.

8.9. Організатор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання заяви про самообмеження або рішення суду про обмеження у відвідуваннях гральних закладів та участі в азартних іграх вносить відомості про фізичну особу, стосовно якої наявні обмеження участі в азартних іграх, до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх.

8.10. Самовиключення – це блокування Клієнтського рахунку Гравця на певний період, протягом якого Гравець не матиме доступ до свого Клієнтського рахунку.

8.11. Самовиключення може бути здійснене Гравцем через свій профіль у Клієнтському рахунку у розділі "Відповідальна гра". Для застосування самовиключення  Гравцеві необхідно обрати строк дії самовиключення, після чого натиснути кнопку "Застосувати".

8.12. Наслідками cамовиключення є:

8.12.1. Блокування Клієнтського рахунку Гравця на строк самовиключення;

8.12.2. Неможливість Гравця здійснити вхід в свій Клієнтський рахунок протягом строку самовиключення, поповнювати Клієнтський рахунок та виводити кошти з нього, а також брати участь в азартних іграх  на Веб-сайті Організатора.

9. ЗАБОРОНИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

9.1. Під час користування Веб-сайтом, Мобільним додатком та Послугами заборонено:

9.1.1. Шахрайство, використання шкідливих програм, ботів, вірусів, масових розсилок та інших протиправних дій на Веб-сайті.

9.1.2. Використання агресивної, образливої манери спілкування, ненормативної лексики, погроз, приниження інших Гравців або співробітників Організатора.

9.1.3. Спотворення, видалення або зміна будь-якої інформації, що знаходиться на Веб-сайті та/або Мобільному додатку;

9.1.4. Копіювання Веб-сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі будь-яких їх частин, в будь-якій формі без отримання письмової згоди Організатора.

9.1.5. Надання інформації про взаємовідносини між Гравцем та Організатором третім особам.

9.1.6. Вчинення шахрайських дій з банківськими платіжними картами: використання викрадених, клонованих або іншим шляхом незаконно отриманих даних банківських карт для поповнення рахунку або інших платіжних карт та платіжних інструментів, щодо яких Гравець не є держателем.

9.1.7. Участь в будь-якій злочинній діяльності, включаючи відмивання грошей і будь-якій інший діяльності з кримінально-правовими наслідками.

9.1.8. Вступ або спроба вступу в змову, та/або намір безпосередньо чи опосередковано брати участь у будь-яких схемах змови з іншим Гравцем під час гри на Веб-сайті.

9.1.9. Використання помилок в інтерфейсі Веб-сайту або програмного забезпеченні Організатора для отримання доступу (в тому числі доступу до інформації), який у іншому випадку не був би доступним Гравцю. Гравець повинен повідомити Організатора у разі отримання такого доступу.

9.1.10. Порушення та/або обхід системи безпеки Веб-сайту та/або Мобільного додатку. Якщо Організатор запідозрить, що Гравець намагається зламати, отримати доступ або іншим чином обійти систему безпеки або програмне забезпечення, Організатор негайно заборонить доступ Гравцеві до Послуг Веб-сайту та Мобільного додатку та заблокує Клієнтський рахунок. Організатор буде змушений проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші уповноважені органи.

9.1.11. Продаж чи передання Клієнтських рахунків між Гравцями.

9.2. Організатор має право призупиняти, відкликати або скасовувати будь-які виплати або виграші, пов'язані з бонусними коштами, отриманими від Організатора при наявності підозр в тому, що Гравець намагається ними зловживати.

9.3. Організатор вживатиме всі можливі дії для виключення, а також для виявлення змов і їх учасників, проти таких осіб будуть вжиті відповідні заходи. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або будь-який збиток, понесений Гравцем або будь-яким іншим користувачем послуг Веб-сайту в результаті змови, шахрайських дій і інших незаконних дій. У подібних випадках всі дії залишаються на розсуд Організатора.

9.4. Гравці повинні в найкоротші строки сповістити Організатора, звернувшись до служби підтримки через чат, на адресу електронної пошти, або за допомогою інших контактних даних, опублікованих на Веб-сайті, якщо виникають підозри щодо змови або шахрайських дій інших Гравців чи користувачів.

9.5. Якщо Організатор запідозрить Гравця в шахрайстві та/або у використанні стратегій у грі з активним бонусом з метою виконання вимог по Відіграшу бонусу, у тому числі збирання скаттерів для отримання фріспінів за допомогою Бонусного балансу й подальшого отримання безкоштовних обертань на Реальний баланс Організатор може в будь-який час без попереднього повідомлення закрити Гравцеві доступ до Послуг Веб-сайту, заблокувати його Реальний та Бонусний баланс. У подібному випадку Організатор знімає з себе зобов'язання повернути або іншим чином компенсувати Гравцеві кошти, що знаходяться на його Реальному та Бонусному балансі. Організатор зберігає за собою право проінформувати про це відповідні правоохоронні та інші уповноважені органи.

9.6. Організатор не несе відповідальності за недоліки в засобах інформаційних технологій, що виникли в результаті роботи обладнання, що використовується Гравцем для доступу до Веб-сайту, а також за збої в роботі інтернет-провайдерів.

9.7. Якщо у разі порушення/невиконання Гравцем цих Правил Організатором не було вжито будь-яких санкцій, обмежень, або інших дій відповідно до цих Правил або чинного законодавства, то такі дії Організатора не повинні розглядатись як відмова від права вживати санкції або здійснювати захист своїх прав і законних інтересів, зокрема, в адміністративному чи судовому порядку, у майбутньому.

9.8. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати або збитки, які Гравець або третя сторона може понести в результаті неполадок засобів інформаційних технологій, викликаними хакерськими атаками, шкідливим програмним забезпеченням при використанні Веб-сайту та/або Мобільного додатку, в тому числі у разі скачування будь-яких матеріалів, розміщених на Веб-сайті та/або Мобільному додатку та/або будь-яких посилань розміщених на Веб-сайті/Мобільному додатку.10. БОНУСНІ УМОВИ

10.1. У кожного гравця є два баланси — реальний і бонусний. Насамперед для ставок задіюється його реальний баланс.

10.2. Доступність Бонусу (-ів) на Веб-сайті для конкретного гравця ґрунтується виключно його наявністю в профілі Гравця. Якщо Бонус не призначений для Гравця, то такий Бонус не відображатиметься серед доступних у профілі.

10.3. Будь-які бонусні нарахування та подарункові безкоштовні обертання (фріспіни) доступні для відіграшу протягом 5 днів. Якщо після закінчення цього терміну будь-який із бонусів не буде відіграно, їх автоматично анулюють. Виняток становлять ті бонуси, термін дії яких зазначений в їхніх детальних умовах.

10.4. Порядок нарахування Бонусів на Бонусний баланс:

10.4.1. Бонуси нараховуються на Бонусний баланс Гравця шляхом виконання Гравцем Бонусних програм, умов та правил, які зазначені Організатором на Веб-сайті;

10.4.2. У разі якщо Гравець здійснює Ставку за рахунок Бонусів, в такому випадку виграш, отриманий в результаті здійснення такої Ставки зараховується на Бонусний баланс;

10.5. Порядок переведення бонусів з Бонусного балансу на Реальний баланс:

10.5.1. Гравець може перевести бонуси з Бонусного балансу на Реальний баланс тільки у разі виконання умов Вейджера, які зазначаються на Веб-сайті Організатора;

10.5.2. Гравцем не можуть бути переведені бонуси з Бонусного балансу на Реальний баланс у разі, якщо сума переказу перевищує у 5 (п’ять) разів суму Депозиту, внесеного Гравцем на Клієнтський рахунок, в результаті внесення якого було створено відповідний Бонусний рахунок, з якого ініціюється переказ бонуса. У разі якщо Гравець ініціює переказ з Бонусного балансу на Реальний баланс суму, що у 5 (п’ять) разів перевищує суму грошових коштів на Реальному балансі, в такому випадку сума бонусів, яка переводиться на Реальний баланс визначається виходячи з наступної формули:

Д*5 = С

в якій:

"Д" – це сума депозитних коштів, внесених Гравцем на його Клієнтський рахунок, в результаті внесення якого було створено відповідний Бонусний рахунок;

"С" - сума бонусів, яка переведеться з Бонусного балансу на Реальний баланс у випадку ініціації Гравцем переказу з Бонусного балансу на Реальний баланс суми бонусів, що у 5 (п’ять) разів перевищує суму "Д";

"*" - математичний знак, що означає дію множення;

"=" – математичний знак, що означає, чому дорівнює формула.

Залишок бонусів на відповідному Бонусному рахунку, після здійснення переведення бонусів за вищезазначеною формую, анулюється.

10.6. Бонуси не можуть бути відіграні в наступних категоріях:

- швидкі ігри;

- Live казино, рулетки і карткові ігри.

- Crash ігри

10.7. При відіграші бонусів у слотах враховується 100% від ставок.

* Виключення: у таких іграх можна здійснювати ставки лише за рахунок Реального балансу:

King Kong Cash Prize Lines, Dr. Jekyll & Mr. Hyde, Fruitbat Crazy, Mystic Hive, Pinocchio, Spinfinity Man, Sugar Pop, Super 7 Blackjack, Take The Bank, The Hive, Three Card Rummy, Take Santa's Shop, Take Olympus, Lava Gold, Mr. Macau, Tower of Fortuna, Legend Of The Nile, Back To Venus, Return to Paris, Take The Kingdom, Stay Frosty, Thai Blossoms, It Came From Venus JP Plus, Triple Juicy Drops, Bompers, European Roulette, Oasis Poker Classic, Baccarat 777, Poker Teen Patti, BlackJack Lucky Sevens, Poker Teen Patti, Talismans of Fortune, Atlantis, Football, Football Manager, Courier Sweeper, Bomb Squad, Scratch Match, Texas Holdem Poker, Mine Field, Prohibition, Rocket Stars, Crown and Anchor, Penalty Shoot Out, Fluffy Rangers, French Roulette Classic, Exploding Fruits, Texas Holdem Bonus, Surf Zone, Wheel Of Time, Red Queen, Forgotten Fable, Four Aces, More or Less, Roll The Dice, Thimbles, Heads Or Tails, Magic Wheel, Xmas Keno Cat, Dawn Of Olympus, Dr Jekyll and Mr Hyde, Gifts of Ostara, Licky Luck, Roulette, Way of the Warrior, 8 Leprechauns, 3 Kingdoms - Battle of Red Cliffs, Big Bass Bonanza, Bronco Spirit, Cash Elevator, Christmas Big Bass Bonanza, Dragon Kingdom - Eyes of Fire, Gates of Olympus, Golden Beauty, Jammin' Jars, Jammin' Jars 2, Wild Swarm, Land of Zenith, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf Christmas Special, Big Bad Wolf Megaways, Crown of Valor, Cauldron, Dwarfs Gone Wild, Skulls Up!, Egypt King, Sea Raiders, Panda Warrior, Immortal Monkey King, 1429 Uncharted Seas, Book Of The East, Kochbuch, Seven Books Unlimited, Seven Seven, Wild Triads, Balloon Boom, Starlight Princess, The Dog House Megaways, The Dog House, Sugar Rush, Starlight Christmas, Wild Wild Riches, Ultra Burn, Bigger Bass Bonanza, Wolf Gold, 1 Reel Buffalo, 1 Reel Demi Gods II, 1 Reel Demi Gods III, 1 Reel Demi Gods IV, 1 Reel Egypt, 1 Reel Elves, 1 Reel Fruits, 1 Reel Golden Piggy, 1 Reel Halloween, 1 Reel Joker, 1 Reel Majestic King, 1 Reel Mammoth, 1 Reel Monkey, 1 Reel Panther, 1 Reel Patrick, 1 Reel Reef, 1 Reel Thanksgiving, 1 Reel Wolf Fang, 1 Reel Xmas, Master Joker, Midas Golden Touch, Hot Fiesta, Pirate’s Pearl Megaways, The Hand of Midas, 3 Dancing Monkeys, Rocket Chimp Jackpot, Alexander the Great World Conqueror, Lucky Fridays, Fruit Loop, Inca Son, WBC Ring of Riches, Fruit Boost, Might of Zeus, Savage Buffalo Spirit, The Dog House Multihold, Peak Power, Phoenix Forge, Jewel Rush, Money Farm Megaways, Aztec Emerald, 5 Families, The Forbidden Tomb, Princess of Pearls, Alchymedes, Ancient Eclipse, Baron Samedi, Cauldron, Cazino Cosmos, Cazino Zeppelin, Dark Vortex, Double Dragons, Dwarf Mine, Football Glory, Johnan Legendarian, Jokerizer, Legion Hot 1, Martian Miner Infinity Reels, Penguin City, Robin Nottingham Raiders, Redrose Sanctuary Bonus Buy, Red rose sanctuary, Night of the living tales, 1 Reel Beauty, Mighty Symbols: Crowns, Infectious 5 xWays, Buffalo Hunter, Blood Suckers, Dead or Alive, Gonzo's Quest, Hotline, Jack and The Beanstalk, Jack Hammer, Jungle Spirit: Call of the Wild, Reel Rush 2, Secret of the Stones, Serengeti Kings, Starburst, Steam Tower, Super Striker, Rome: The Golden Age, Codex of Fortune, Jingle Spin, EggOMatic, Funk Master, Hotline 2, Wilderland, 1 Reel Hawaiian Bliss, Wild Crowns, Cash Legion, Cash Pandas, Coin Quest, Coin Quest 2, Queens of Glory Legacy, Sea Treasure, Larry the Leprechaun, Butterfly Lovers, Knights of Fortune, Big Bass Hold & Spinner Megaways, 100 Juicy Fruits, 100 Lucky Chillies, 1 Reel - Fruits Craze, Lost Relics 2, Spirit of the Lake, Across the Universe, Alkemor's Elements, Robin Sherwood Marauders, Mice And Magic Wonder Spin, Maneki 88 Gold, Steam Vault, Frutopia, Power of Gods: The Pantheon, Telly Reels, Neon City, Pink Elephants, Pink Elephants 2, Towering Pays Valhalla, Billy Bob Boom, Seven's on Fire +, Fruit Party Deluxe, Aztec Century, Cassiopeia, 12 Coins Grand Gold Edition, Finn and the Candy Spin, Juicy Crush Halloween, 16 Coins Halloween Edition, Money Inc, Sizzling Eggs Halloween Edition, Fate’s Fury, Bonus Track, Red Hot Volcano, Wildlife Riches, Queen of Spades, The Cheshire Tree, Luxor Relics, Sweet Bonanza, Sweet Bonanza Xmas, Fruit Machine Megabonus, Riot 2: Burn and Blow, Bone Bonanza, Maneki 88 Fortunes, Golden Stripe, Infinity Tower, Miko Festival, Queens of Glory, Sea Treasure, Lights Camera Cash, Carol of The Elves, Florageddon, Hammer of Gods, Of Sabers and Monsters, Pushy Cats, The Hot Offer, Vikings Go To Hell, Vikings go to Valhalla, Aldo’s Journey, Wolf Hunters, Devour the Weak, Giganimals Gigablox, Tuts Twister, The King Panda, Wombaroo

Endorphina: Всі ігри.

Gamomat: Всі ігри.

Golden Hero: Всі ігри.

Hacksaw Gaming: Всі ігри.

Kalamba: Всі ігри.

Kiron Interactive: Всі ігри.

Red Tiger Gaming: Всі ігри.

TrueLab: Всі ігри.

Habanero Всі ігри.

Mancala Всі ігри.

Mobilots Всі ігри.

Nucleus Всі ігри.

Wazdan Всі ігри.

Бонусний баланс у таких іграх не враховується, відіграш бонусу не відбувається.

10.8. Виграш зі ставок, які були здійснені з використанням Бонусного балансу й Реального балансу, буде розподілено пропорційно. Виграш зі ставок, зроблених із Бонусного балансу, буде зараховано на Бонусний рахунок, а Виграш зі ставок, зроблених із Реального балансу, зарахують на Реальний баланс.

10.9. Максимальний розмір ставки, що враховується у відіграші Бонусу, становить 150 гривень.

10.10. Якщо інше не вказане в описі бонусу, до бонусних пропозицій застосовуються обмеження по сумі зарахування коштів з Бонусного балансу на Реальний баланс. Якщо сума після відіграшу перевищує у 5 (п’ять) разів суму депозиту, залишок вище анулюється.

10.11. Відстежувати процес відіграшу коштів гравець може в розділі «Мої бонуси», в якому відображається загальна сума Бонусів, яку Гравцю необхідно відіграти, та відіграна сума Бонусів, а також термін дії акції.

10.12. Якщо гравець намагається вивести кошти, не виконавши умов по вейджеру за основним Бонусним балансом, Бонус буде списано з Бонусного балансу.

10.13. Гравець може переключити активний бонус в особистому кабінеті в разі його участі в декількох акціях. Після перемикання на бонусному рахунку Гравця відображається баланс по активному бонусу. Кожен Бонус потрібно відігравати окремо.

10.14. Для використання промокоду гравець повинен активувати його перед внесенням депозиту. Код дійсний тільки для одного депозиту, внесеного після активації промокоду (якщо в рамках акції не вказано інше).

10.15. Вписати промокод можна в спеціальне поле, яке знаходитися в розділі "Мої бонуси". Після введення промокоду та його активації, автоматично почнеться відлік часу до кінця акції.

10.16. Видача всіх Бонусів обмежується для одного Гравця. При недотриманні цього правила адміністрація має право анулювати (видалити) Бонус і всі виграші, отримані з його використанням.

10.17. У разі виникнення суперечок, українська версія цих правил матиме вищий пріоритет.

10.18. Категорично заборонено зловживати відкладанням будь-яких ігрових раундів, включаючи безкоштовні спіни або бонусні ігри під час гри з бонусними грошима. Будь-які відкладені гри, бонуси й безкоштовні ігри ведуть до скасування Виграшу і втрати ставки.

10.19. Забороняється використання будь-яких стратегій у грі з активним бонусом з метою виконання вимог по Відіграшу бонусу, у тому числі збирання скаттерів для отримання фріспінів за допомогою Бонусного балансу й подальшого отримання безкоштовних обертань на Реальний баланс. Якщо Гравець використовує стратегії, а також, якщо у Організатора є достатні підстави вважати, що дії Гравця мають елементи стратегії, в тому числі з використанням переваги у вигляді Бонуса, в такому випадку Адміністрація залишає за собою право анулювати всі Виграші Гравця, отримані після застосування відповідних стратегій.

10.20. Організатор залишає за собою право керувати на власний розсуд Бонусним балансом Гравця.